Bringing Hope to Children, Families and Communities

Building playgrounds of hope in challenged communities throughout Japan.

958301632160016
2016/05/04 00:00
2016/05/05 00:00
Yoyogi Park Keyaki Tree Roadside (Entrance by NHK)
2-1 Jinnan, Shibuya-ku, Tokyo 150-0041

 

118489392170267
2016/05/14 00:00
2016/05/15 00:00
3 Sakuta, Uchigo Ojima Machi,Iwaki-shi, Fukushima-ken 973-8401
712775552290467
2016/05/21 00:00
2016/05/22 00:00

1-6-6 Sasuke, Kamakura-shi, Kanagawa-ken 248-0017

414258841600050
2016/05/28 00:00
2016/05/28 00:00

320 Nishi Tomioka, Isehara-shi, Kanagawa-ken 259-1111

213244042350223
2016/06/03 00:00
2016/06/04 00:00

1-68 Ushiami-ekimae, Higashi Matsushima-shi, Miyagi-ken 981-0301

810655594770197
2016/06/18 00:00
2016/06/18 00:00

8532-1 Oohara, Isumi-shi, Chiba-ken 298-0004

939280495930823
2016/06/25 00:00
2016/06/25 00:00

36 Nakawano, Takatacho, Rikuzen Takata-shi, Iwate-ken 029-2205

Back to top